TelVerde 0 800 110 427 *gratuit în rețelele mobile și Telekom
bg-picture

Unde vrei să ajungi?

Portal de date deschise (Open Data) în transportul public ieșean

 

 


Compania de Transport Public Iaşi, alӑturi de Primӑria Municipiului Iaşi, anunţӑ implementarea platformei tranzy.ai ca instrument de management esenţial pentru digitalizarea şi organizarea activitӑţii, operaţiunilor, proceselor zilnice de planificare transport public şi informarea cӑlӑtorilor. CTP Iaşi acceseazӑ în mod gratuit platforma şi funcţiile de bazӑ pentru organizare resurselor de exploatare: vehicule, şoferi, staţii, garaje ș.a. Utilizarea platformei permite CTP Iaşi sӑ automatizeze o serie de procese şi operațiuni zilnice pentru mai mult de 300 de vehicule şi resurse implicate în transportul de cӑlӑtori, folosind, totodatӑ, şi o suitӑ de soluţii specifice activitӑţii de transport public, cu titlu gratuit spre utilizare, în baza colaborӑrii cu tranzy.ai.

Acest parteneriat strategic cu tranzy.ai inaugureazӑ şi un portal de Open Data prin care sunt puse la dispoziţie seturi de date legate de transportul în comun din Iaşi - vehicule şi toate detaliile aferente în timp real, staţii, rute ş.a. Datele publice deschise sunt datele care pot fi accesate, utilizate, refolosite și redistribuite gratuit şi liber de către oricine este interesat - supuse doar, cel mult, cerinței de atribuire și distribuire în condiții similare.

Seturile de date de transport publice deschise sunt furnizate în format GTFS (General Transit Feed Standard), sunt date procesate, disponibile la interval de 20 secunde şi pot fi accesate pe https://tranzy.ai/opendata . Informaţiile sunt extrase din platforma de management de flotӑ tranzy.ai pe care CTP Iaşi o opereazӑ şi sunt corelate direct cu toate operaţiunile pe care angajaţii CTP Iaşi le realizeazӑ zilnic – stabilirea traseelor şi a staţiilor aferente, stabilirea orarelor, planificarea şi alocarea la traseu.


Un exemplu de produs sau serviciu dezvoltat în baza datelor publice deschise existente este harta live cu rute şi poziţia în timp real a vehiculelor, lansatӑ odatӑ cu portalul Open Data. Harta poate fi consultatӑ pe www.sctpiasi.ro, cuprinde traseele tuturor mijloacelor de transport şi este disponibilӑ şi în tranzy.app, odatӑ cu noul update disponibil pe Android şi iOS.


CTP Iaşi acceseazӑ în mod gratuit spre utilizare, prin colaborarea cu tranzy.ai, şi o suitӑ de soluţii specifice activitӑţii de transport public, cum sunt: soluţia de management de flotӑ/software AVL, aplicaţie mobilӑ pentru dispeceri, soluţia de generare alerte de parcurs asociate traseelor, aplicaţia tranzy.app ce transformӑ în beneficii procesele şi operaţiunile digitalizate ale operatorilor de transport public, dar şi portalul de date deschise (Open Data).

Aplicaţia de mobil pentru călători – tranzy.app - este un exemplu de funcționalitate pe care platforma tranzy.ai o furnizează gratuit, prin procesarea datelor din soluții proprii, terțe și operarea lor în timp real de către companiile și regiile de transport public. Tranzy.app este utilizată de peste 152.000 călători zilnic în Iași, în Cluj-Napoca şi, începând din luna martie, şi în Botoşani şi Municipiul Chişinӑu.

Prin încheierea unui protocol de colaborare cu tranzy.ai pentru digitalizarea şi operarea proceselor de transport cӑlӑtori şi utilizarea unor instrumente software de managementul flotei, digitalizarea activelor şi operarea graficelor de transport şi a orarelor în mod digital, oraşul Iaşi se alӑturӑ iniţiativei tranzy.ai de digitalizare a proceselor de mobilitate urbanӑ, platforma funcţionând cu datele critice din serviciile de GPS tracking furnizate în prezent de Orange Business Services şi a datelor introduse şi operate de CTP Iaşi.

 

Termeni și condiții:
      1. C.T.P. vă acordă drepturi scutite de redevențe și netransferabile pentru accesarea, vizualizarea și descărcarea în masă a datelor furnizate.

      2. Datele nu pot fi folosite sau exploatate în următoarele moduri:
          a. pentru comunicarea, prin orice mijloace, de materiale publicitare sau de marketing (care includ, dar fără a se limita la acestea, servicii referitoare la mărcile UE) care se adresează unor anumite persoane fizice sau întreprinderi;

          b. într-un mod care încalcă drepturile individuale sau de proprietate ale unor terți din datele respective descărcate;

          c. pentru orice acțiuni ilegale.

      3. C.T.P. își rezervă toate drepturile de proprietate intelectuală de care beneficiază în baza sa de date electronică.

     4. C.T.P. nu garantează corectitudinea sau integralitatea datelor și nici disponibilitatea permanentă a acestei opțiuni de descărcare, iar prin prezenta sunt excluse toate garanțiile sau interpretările implicite în acest sens.

      5. C.T.P. nu are niciun fel de obligație, sarcină sau responsabilitate prin contract, prin declarații false sau prin alte cauze care decurge din descărcarea acestor date.