TelVerde 0 800 110 427 *gratuit în rețelele mobile și Telekom
bg-picture

Unde vrei să ajungi?

Selecție în vederea ocupării posturilor vacante de şoferi autobuz

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selecție în vederea ocupării posturilor vacante de şoferi autobuz

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

- 8 clase şi curs calificare; 

- permis de conducere categoria D:

- atestat profesional transport persoane;

-apt medical şi psihologic.

 

Oferim :

 • Motivare financiară pentru activitate în trafic aglomerat sau muncă suplimentară;
 • Tichete de masă;
 • Stabilitatea locului de muncă;
 • Sprijin în diverse situații sau evenimente de viață;
 • Posibilitatea dezvoltării profesionale;
 • Planificarea anuală a vacanțelor cu vouchere vacanță.

Criteriile de selecţie sunt :

 • Cunoştinţe specifice activităţii;
 • Abilităţi de organizare şi planificare a activităţii personale;
 • Identificarea soluţiilor optime, adaptabilitate, flexibilitate;
 • Echilibru psihic şi emoţional;
 • Punctualitate, disponibilitate, politeţe, spirit de ordine şi disciplină;
 • Alte aptitudini : comunicativitate, îndemînare, operativitate;
 • Motivaţia candidatului.

 

       Dosarul de înscriere la selecţie va conţine: cerere de participare la selecţie, CV, recomandări, cazier rutier (ultimii 5 ani) si judiciar, precum şi xerocopii certifícate de personalul CTP Iași după: cartea de identitate, certificat de naştere, diploma de studii, certificat de calificare, permis de conducere si atestat profesional transport persoane .

 

Documente necesare la selecție

 

Dosarul de înscriere la concurs se depune prin Registratura companiei, str. Silvestru nr. 5, cu minim 48 de ore înainte de data selecției și va conţine:

 • cerere de participare la selecţie și CV (datele de contact: telefon și adresă e mail);
 • aviz epidemiologic și pentru evidența bolilor cronice, eliberate de medicul de familie sau test RT PCR (COVID 19);
 • chestionar pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor COVID19;
 • xerocopii după: cartea de identitate, certificat naştere, diplomă de studii, certificate de calificare, livret militar, permis de conducere, atestat profesional transport marfa / persoane după caz. Copiile vor fi certificate conform cu originalul de personalul CTP Iași;
 • carte de muncă (xerocopie)/adeverințe și recomandări de la locurile de muncă anterioare:
 • cazier judiciar si rutier (ultimii 5 ani) pentru personalul de bord (șofer sau vatman).
 • dosarul se va completa ulterior (după interviu) cu aviz medical si psihologic de la unități autorizate.

 

Candidații se vor prezenta la ora planificată pentru fiecare probă în parte, având asupra lor actul de identitate, permisul și atestatul profesional. Candidații vor purta obligatoriu mască și mănuși de protecție și vor păstra distanța socială  față de celelalte persoane prezente.   

 

 

Etapele selecției pentru personalul de bord (șoferi și vatmani)

- Analiza dosarelor şi stabilirea celor neconforme ( nu dovedesc îndeplinirea condiţiilor minime stabilite prin anunț) ;

-  Completarea formularelor obligatorii (chestionar pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor COVID19, acord de prelucrare date personale);

-  Depunerea contestaţiilor la respingerea dosarelor în termen de 24 ore, dar nu mai mult de data şi ora de desfăşurare a primei probe . Soluționarea contestațiilor;

-  Susţinerea probei scrise (chestionar cunostințe legislative privind circulația pe drumurile publice -minim 22 pct și cunoștințe tehnice/exploatare mijloc de transport – minim 7 pct);

-  Susţinerea interviului – minim 5;

- Afișarea rezultatelor concursului (Admis/Respins);

- Depunerea contestaţiilor privind rezultatele concursului în termen de 24 ore de la afişarea rezultatelor;

-  Soluţionarea contestaţiilor privind rezultatele concursului.

 

Alte locuri de muncă

Posturi vacante de revizor tehnic

C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării a 3(trei) posturi vacante de revizor tehnic

Detalii

Posturi vacante de electricieni retea fir contact

ompania de Transport Public Iaşi organizează selectie

Detalii

Posturi vacante de lacatus mecanic (2 posturi) si electrician montator instalatii mijloace transport (2 posturi)

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie

Detalii

Anunt angajare inginer achizitii - profil electric/ energetic

C.T.P. Iaşi organizează selecție în perioada 26 - 28 octombrie 2022

Detalii

Anunt angajare inspector in domeniul securitatii si sănătătii in munca

C.T.P. SA Iaşi organizează selecție în vederea ocupării

Detalii

Anunt angajare lacatus mecanic si electrician retele electrice

Compania de Transport Public Iaşi organizează

Detalii

Anunt angajare inspector exploatare trafic

C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării postului vacant

Detalii

Anunt scolarizare in meseria de vatman

Compania de Transport Public Iaşi recrutează candidaţi pentru şcolarizare în meseria de vatman

Detalii

Inginer din cadrul Serviciului Tehnic

Detalii

Anunt angajare lacatus mecanic in cadrul Sectiei nr. 2

S.C.T.P. Iaşi organizează selectie,

Detalii

Anunt angajare electronist mentenanta echipamente tramvaie

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării postului vacant de

Detalii

Anunt angajare electricieni exploatare centrale si statii electrice

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de

Detalii

Anunt angajare electrician montator instalații electrice pe tramvaie; electrician întreținere și reparații; lacatuș mecanic;

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării

Detalii

Angajare vatmani si soferi de autobuz

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selecție în vederea ocupării posturilor vacante

Detalii

Anunt angajare mecanic utilaj, strungar universal, electricieni auto si mecanici auto

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante

Detalii

Anunt angajare lacatus mecanic, sudor electric si autogen, electricieni montatori instalatii electrice pe tramvaie

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Secţia nr.2-3 Tramvaie:

Detalii

Anunt angajare lacatus mecanic

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Secţia nr.4 Infrastructură:

Detalii

Post vacant de lucrator gestionar

C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării postului vacant de

Detalii

Posturi vacante de vatmani și şoferi autobuz

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selecție în vederea ocupării posturilor vacante de vatmani și şoferi autobuz.

Detalii

Anunt angajare tehnician echipamente de calcul si retele

C.T.P. Iaşi organizează selecție în perioada 26 – 28 octombrie 2021

Detalii

Anunt angajare inspector resurse umane – contract durata determinata

C.T.P. Iaşi organizează selectie în perioada 25 – 28 octombrie 2021

Detalii

Anunt angajare sudor electric si lacatus mecanic

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie

Detalii

Documente necesare la selectie scolarizare vatmani

Dosarul de înscriere la concurs se depune prin Registratura companiei

Detalii

Angajare electricieni exploatare centrale si statii electrice, electricieni montatori instalații electrice pe tramvaie, lacatuși mecanici

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de :

Detalii

Selectie in vederea ocuparii posturilor vacante de mecanic auto, lacatus mecanic, electrician auto

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Secţia nr.1 Autobuze:

Detalii

Posturi vacante de: electricieni, mecanici si lacatusi mecanici

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării următoarelor posturi vacante:

Detalii

Angajare inspector protectia mediului

C.T.P. Iași S.A. organizează selecție în vederea ocupării postului vacant de Inspector Protecția Mediului din cadrul Biroului SSM-SU-Protecția Mediului.

Detalii

Angajare soferi de autobuz

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de şoferi autobuz.

Detalii

Anunt angajare sef Serviciu Informatizare

ompania de Transport Public Iaşi organizează selectie în perioada 18.03 – 15.04.2021, în vederea ocupării postului vacant de..

Detalii

Anunt angajare revizori tehnici

C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării a trei posturi vacante de revizor tehnic

Detalii

Anunt angajare conducatori auto transport marfuri

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de conducători auto transport mărfuri.

Detalii

Anunt angajare controlori

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de controlori bilete

Detalii

Anunt angajare sef coloana Sectia nr. 1

C.T.P. Iaşi organizează selectie în perioada 13-16 octombrie 2020, în vederea ocupării postului de..

Detalii

Anunt angajare Sectia nr. 4 infrastructura

Compania de Transport Public Iaşi organizează selecție în vederea ocupării posturilor vacante

Detalii

Anunț şcolarizare în meseria de șofer autobuz

Compania de Transport Public Iaşi recrutează candidaţi pentru şcolarizare în meseria de șofer autobuz.

Detalii