TelVerde 0 800 110 427 *gratuit în rețelele mobile și Telekom
bg-picture

Unde vrei să ajungi?

Anunt angajare inspector resurse umane – contract durata determinata

C.T.P. Iaşi organizează selectie în perioada 25 – 28 octombrie 2021, în vederea ocupării postului vacant de inspector resurse umane – contract durată determinată. 

 

          Procedura de evaluare cuprinde trei etape :

 • etapa I – selecţia dosarelor înregistrate pană la data de 25 octombrie 2021, orele 14.00 la Registratura CTP din str. Silvestru nr.5;
 • etapa a II a – testare profesională la data de 26 octombrie 2021, orele 10.00, din bibliografia afişată (punctaj minim 7 din 10);
 • etapa a III a - interviul pentru candidaţii admişi după etapa II la data de 28 octombrie 2021, orele 10.00.

 

          Condiţiile  de participare la selecţie sunt :

 1.       a) studii superioare de licenţă sau echivalente;  
 2.       b) certificat absolvire cursuri de inspector resurse umane sau curs de 

                      specializare relații de muncă ;                                                                                             

 1. c) alte cerinte :- cunostinte la nivel profesionist a legislaţiei muncii;

      -cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, baze de date ;

 1. d) capacitate deplină de exerciţiu.

 

          Criteriile de selecţie sunt :

 • experienţă în activitate;
 • abilităţi de comunicare ;
 • abilităţi de organizare, planificare, coordonare şi control ;
 • cunoştinţe specifice la nivel profesionist;
 • responsabilităţi asumate, perseverenţă, pragmatism;
 • etică profesională ;
 • motivaţia candidatului .

            Dosarul de înscriere la selecţie va conţine scrisoare de intenţie, CV, actele de stare civilă şi studii, recomandări de la locurile de muncă anterioare şi cazier judiciar.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul firmei sau la telefon 0372- 148608.

 

BIBLIOGRAFIE

pentru postul de inspector resurse umane

1) Legea  nr. 53 din 2003 Codul Muncii, republicată, PUBLICAT ÎN: <LLNK 32003 1390 43>MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare ;

2)  Ordinului MMSS nr. 64 din 28 februarie 2003 privind aprobarea modelului cadru al contractului individual de muncă, PUBLICAT ÎN: <LLNK 32003 1390 43>MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 4 martie 2003 , cu modificările şi completările ulterioare;

3)  H.G. 905 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidenţa a salariaţilor PUBLICAT ÎN: <LLNK 32011 3720 41>MONITORUL OFICIAL nr.1005 din 19 decembrie 2017 ;

4) HG 600 din 13 iunie 2007 privind protecţia tinerilor la locurile de muncă, PUBLICAT ÎN: <LLNK 32007 4730 43>MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 13 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare ;

5) HG nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, PUBLICAT ÎN: <LLNK 32007 3320 41>MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 17 mai 2007;

6) ORDIN nr.1.151/1752 din 3 septembrie 2021 privind aprobarea cadrului general  privind examinarea medicalã şi psihologicã a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor și Normele metodologice de aplicare, PUBLICAT ÎN: <LLNK 32013 7560 46>MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 6 septembrie 2021 ;

7) Ordonanţa nr. 137 din 31.08.2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, PUBLICAT ÎN: <LLNK 32014 1660 43>MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 7 martie 2014;

 8) Legea 202 din 19.04.2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi- republicată, PUBLICAT ÎN: <LLNK 32013 3260 42>MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 5iunie2013;

9)  Contractul colectiv de munca al CTP  2021 – 2022 , cap. I si IX;

10)  Codul de Conduită Etică al angajaţilor CTP Iaşi;

11)  Regulamentul intern al CTP Iaşi.

Alte locuri de muncă

Posturi vacante de lacatusi mecanici - tramvaie

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie

Detalii

Posturi vacante de revizor tehnic

C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării a 3(trei) posturi vacante de revizor tehnic

Detalii

Posturi vacante de electricieni retea fir contact

ompania de Transport Public Iaşi organizează selectie

Detalii

Posturi vacante de lacatus mecanic (2 posturi) si electrician montator instalatii mijloace transport (2 posturi)

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie

Detalii

Anunt angajare inginer achizitii - profil electric/ energetic

C.T.P. Iaşi organizează selecție în perioada 26 - 28 octombrie 2022

Detalii

Anunt angajare inspector in domeniul securitatii si sănătătii in munca

C.T.P. SA Iaşi organizează selecție în vederea ocupării

Detalii

Anunt angajare lacatus mecanic si electrician retele electrice

Compania de Transport Public Iaşi organizează

Detalii

Anunt angajare inspector exploatare trafic

C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării postului vacant

Detalii

Inginer din cadrul Serviciului Tehnic

Detalii

Anunt angajare lacatus mecanic in cadrul Sectiei nr. 2

S.C.T.P. Iaşi organizează selectie,

Detalii

Anunt angajare electronist mentenanta echipamente tramvaie

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării postului vacant de

Detalii

Anunt angajare electricieni exploatare centrale si statii electrice

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de

Detalii

Anunt angajare electrician montator instalații electrice pe tramvaie; electrician întreținere și reparații; lacatuș mecanic;

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării

Detalii

Angajare vatmani si soferi de autobuz

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selecție în vederea ocupării posturilor vacante

Detalii

Anunt angajare mecanic utilaj, strungar universal, electricieni auto si mecanici auto

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante

Detalii

Anunt angajare lacatus mecanic, sudor electric si autogen, electricieni montatori instalatii electrice pe tramvaie

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Secţia nr.2-3 Tramvaie:

Detalii

Anunt angajare lacatus mecanic

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Secţia nr.4 Infrastructură:

Detalii

Post vacant de lucrator gestionar

C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării postului vacant de

Detalii

Posturi vacante de vatmani și şoferi autobuz

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selecție în vederea ocupării posturilor vacante de vatmani și şoferi autobuz.

Detalii

Anunt angajare tehnician echipamente de calcul si retele

C.T.P. Iaşi organizează selecție în perioada 26 – 28 octombrie 2021

Detalii

Anunt angajare sudor electric si lacatus mecanic

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie

Detalii

Documente necesare la selectie scolarizare vatmani

Dosarul de înscriere la concurs se depune prin Registratura companiei

Detalii

Angajare electricieni exploatare centrale si statii electrice, electricieni montatori instalații electrice pe tramvaie, lacatuși mecanici

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de :

Detalii

Selectie in vederea ocuparii posturilor vacante de mecanic auto, lacatus mecanic, electrician auto

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Secţia nr.1 Autobuze:

Detalii

Posturi vacante de: electricieni, mecanici si lacatusi mecanici

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării următoarelor posturi vacante:

Detalii

Angajare inspector protectia mediului

C.T.P. Iași S.A. organizează selecție în vederea ocupării postului vacant de Inspector Protecția Mediului din cadrul Biroului SSM-SU-Protecția Mediului.

Detalii

Angajare soferi de autobuz

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de şoferi autobuz.

Detalii

Anunt angajare sef Serviciu Informatizare

ompania de Transport Public Iaşi organizează selectie în perioada 18.03 – 15.04.2021, în vederea ocupării postului vacant de..

Detalii

Anunt angajare revizori tehnici

C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării a trei posturi vacante de revizor tehnic

Detalii

Anunt angajare conducatori auto transport marfuri

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de conducători auto transport mărfuri.

Detalii

Anunt angajare controlori

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de controlori bilete

Detalii

Anunt angajare sef coloana Sectia nr. 1

C.T.P. Iaşi organizează selectie în perioada 13-16 octombrie 2020, în vederea ocupării postului de..

Detalii

Anunt angajare Sectia nr. 4 infrastructura

Compania de Transport Public Iaşi organizează selecție în vederea ocupării posturilor vacante

Detalii

Selecție în vederea ocupării posturilor vacante de şoferi autobuz

Selecție în vederea ocupării posturilor vacante de şoferi autobuz

Detalii

Anunț şcolarizare în meseria de șofer autobuz

Compania de Transport Public Iaşi recrutează candidaţi pentru şcolarizare în meseria de șofer autobuz.

Detalii