TelVerde 0 800 110 427 *gratuit în rețelele mobile și Telekom
bg-picture

Unde vrei să ajungi?

Anunt angajare inginer achizitii - profil electric/ energetic

C.T.P. Iaşi organizează selecție în perioada 26 - 28 octombrie 2022, în vederea ocupării postului de inginer din cadrul Serviciului Achiziții. 

 

    Procedura de evaluare cuprinde două etape :

 • etapa I – selecţia dosarelor înregistrate până la data de 26 octombrie orele 14.00, la Registratura CTP din str. Silvestru nr.5;
 • etapa a II a – lucrare scrisă la data de 27 octombrie, orele 10.00, din bibliografia afişată;
 • etapa a III a - interviul pentru candidaţii admişi după etapa a II la data de 28 octombrie, orele 09.00.

 

    Condiţiile  de participare la selecţie sunt :

 1. studii superioare de licenţă sau echivalente în domeniul tehnic, profil electric/ energetic;
 2. vechime minimă 3 ani în specialitate electric/ energetic;
 3. apt medical și psihologic.
 4. alte cerinte: cunoştinţe de operare PC: Microsoft Windows, Pachet Office, baze de date.

 

Criteriile de selecţie sunt :

 • gândire tehnică ;
 • capacitate de comunicare;
 • abilităţi de organizare şi planificare  a activităţii proprii ;
 • cunoştinţe specifice la nivel profesionist;
 • experienţă în activitate;
 • responsabilităţi asumate, perseverenţă, pragmatism;
 • raţionament logic, corectitudine, punctualitate;
 • motivaţia candidatului.

 

  Dosarul de înscriere la selecţie va conţine: scrisoare de intenţie, curriculum vitae model comun european, copii certifícate conform cu originalul după actele de stare civilă şi studii, copie după cartea de muncă sau adeverință eliberată de angajator care să ateste vechimea în muncă și specialitatea studiilor, adeverință care să ateste starea de sănătate eliberată de medicul de familie cu cel mult 30 zile anterior, recomandări de la locurile de muncă anterioare şi cazier judiciar.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul firmei (str.Silvestru 5) sau la telefon 0372- 148608.

 

BIBLIOGRAFIE

pentru concurs de  ocupare a postului de inginer

în cadrul Serviciului Achizitii

 

 1. 1 Alimentarea cu energie electrica a intreprinderilor industriale, Autori – I.Iordachescu, Ghe.Iacobescu Didactica si Pedagogica Bucuresti 1979). 

 

 1. Tractiune Electrica  Autori – Lorin Cantemir, Mircea Oprisor Ed. Didactica si Pedagogica Bucuresti 1971.

 

 1. Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale, publicata in Monitorul Oficial nr.390 din 23 mai 2016.

 

 1. Hotararea nr.394/02.06.2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din Legea nr.99 din 19 mai 2016 privind achizitiile sectoriale, publicata in Monitorul Oficial nr.422 din 06.06.2016.

 

 1. - Regulamentul Intern nr. 1316/13.10.2016  al societății.

 

 1. - Codul de Conduita Etică al angajatilor societatii CTP Iasi 14297 din 14.10.2020, aprobat prin  HCA nr  4 din 19 10 2020 - Ed II - Rev I

Alte locuri de muncă

Posturi vacante de lacatusi mecanici - tramvaie

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie

Detalii

Posturi vacante de revizor tehnic

C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării a 3(trei) posturi vacante de revizor tehnic

Detalii

Posturi vacante de electricieni retea fir contact

ompania de Transport Public Iaşi organizează selectie

Detalii

Posturi vacante de lacatus mecanic (2 posturi) si electrician montator instalatii mijloace transport (2 posturi)

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie

Detalii

Anunt angajare inspector in domeniul securitatii si sănătătii in munca

C.T.P. SA Iaşi organizează selecție în vederea ocupării

Detalii

Anunt angajare lacatus mecanic si electrician retele electrice

Compania de Transport Public Iaşi organizează

Detalii

Anunt angajare inspector exploatare trafic

C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării postului vacant

Detalii

Inginer din cadrul Serviciului Tehnic

Detalii

Anunt angajare lacatus mecanic in cadrul Sectiei nr. 2

S.C.T.P. Iaşi organizează selectie,

Detalii

Anunt angajare electronist mentenanta echipamente tramvaie

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării postului vacant de

Detalii

Anunt angajare electricieni exploatare centrale si statii electrice

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de

Detalii

Anunt angajare electrician montator instalații electrice pe tramvaie; electrician întreținere și reparații; lacatuș mecanic;

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării

Detalii

Angajare vatmani si soferi de autobuz

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selecție în vederea ocupării posturilor vacante

Detalii

Anunt angajare mecanic utilaj, strungar universal, electricieni auto si mecanici auto

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante

Detalii

Anunt angajare lacatus mecanic, sudor electric si autogen, electricieni montatori instalatii electrice pe tramvaie

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Secţia nr.2-3 Tramvaie:

Detalii

Anunt angajare lacatus mecanic

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Secţia nr.4 Infrastructură:

Detalii

Post vacant de lucrator gestionar

C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării postului vacant de

Detalii

Posturi vacante de vatmani și şoferi autobuz

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selecție în vederea ocupării posturilor vacante de vatmani și şoferi autobuz.

Detalii

Anunt angajare tehnician echipamente de calcul si retele

C.T.P. Iaşi organizează selecție în perioada 26 – 28 octombrie 2021

Detalii

Anunt angajare inspector resurse umane – contract durata determinata

C.T.P. Iaşi organizează selectie în perioada 25 – 28 octombrie 2021

Detalii

Anunt angajare sudor electric si lacatus mecanic

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie

Detalii

Documente necesare la selectie scolarizare vatmani

Dosarul de înscriere la concurs se depune prin Registratura companiei

Detalii

Angajare electricieni exploatare centrale si statii electrice, electricieni montatori instalații electrice pe tramvaie, lacatuși mecanici

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de :

Detalii

Selectie in vederea ocuparii posturilor vacante de mecanic auto, lacatus mecanic, electrician auto

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Secţia nr.1 Autobuze:

Detalii

Posturi vacante de: electricieni, mecanici si lacatusi mecanici

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării următoarelor posturi vacante:

Detalii

Angajare inspector protectia mediului

C.T.P. Iași S.A. organizează selecție în vederea ocupării postului vacant de Inspector Protecția Mediului din cadrul Biroului SSM-SU-Protecția Mediului.

Detalii

Angajare soferi de autobuz

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de şoferi autobuz.

Detalii

Anunt angajare sef Serviciu Informatizare

ompania de Transport Public Iaşi organizează selectie în perioada 18.03 – 15.04.2021, în vederea ocupării postului vacant de..

Detalii

Anunt angajare revizori tehnici

C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării a trei posturi vacante de revizor tehnic

Detalii

Anunt angajare conducatori auto transport marfuri

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de conducători auto transport mărfuri.

Detalii

Anunt angajare controlori

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de controlori bilete

Detalii

Anunt angajare sef coloana Sectia nr. 1

C.T.P. Iaşi organizează selectie în perioada 13-16 octombrie 2020, în vederea ocupării postului de..

Detalii

Anunt angajare Sectia nr. 4 infrastructura

Compania de Transport Public Iaşi organizează selecție în vederea ocupării posturilor vacante

Detalii

Selecție în vederea ocupării posturilor vacante de şoferi autobuz

Selecție în vederea ocupării posturilor vacante de şoferi autobuz

Detalii

Anunț şcolarizare în meseria de șofer autobuz

Compania de Transport Public Iaşi recrutează candidaţi pentru şcolarizare în meseria de șofer autobuz.

Detalii