TelVerde 0 800 110 427 *gratuit în rețelele mobile și Telekom
bg-picture

Unde vrei să ajungi?

Anunt angajare controlori

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de controlori bilete, prin următoarea procedură de evaluare: 

 

 • etapa I – selecţia dosarelor înregistrate pană la data 12 noiembrie, orele 12.00, la Registratura CTP din str. Silvestru nr.5;
 • etapa a II a – testarea profesională pe baza bibliografiei afişate, la data de 16 noiembrie, orele 10.00, pentru candidaţii admişi după prima etapă (probă eliminatorie- nota minimă 5);
 • etapa a III a -interviul pentru candidaţii admişi după primele etape.

 

          Condiţiile  de participare la selecţie sunt :

 • studii minime: 10 clase și curs calificare;
 • apt medical şi psihologic;
 • fără antecedente penale;
 • garanţie materială şi suplimentară.

 

          Criteriile de selecţie sunt :

 • experienţă şi cunoştinţe specifice activităţii ;
 • abilităţi de organizare şi planificare a activităţii personale ;
 • responsabilităţi asumate, perseverenţă, pragmatism;
 • corectitudine, onestitate, cinste;
 • punctualitate, spirit de ordine şi disciplină;
 • capacitate de comunicare eficientă prin utilizarea unui limbaj specific,
 • capacitate de gestionare a conflictelor, echilibru emoţional;
 • motivaţia candidatului.

 

          Dosarul de înscriere la selecţie va conţine CV, recomandări de la locurile de muncă anterioare, xerocopii după actele de stare civilă şi studii, certificat calificare şi cazier judiciar.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul firmei sau la telefon 0332- 404709

 

BIBLIOGRAFIE

pentru concurs controlori bilete și abonamente

 

 1. OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Extras din HCL Iași nr.417/2018 Contractul de Delegare nr.100098/02.10.2018 al serviciului de transport public de calatori pe raza Municipiului Iasi și zone limitrofe;
 3. HCL Iași nr.231/2018-privind zonarea si stabilirea noului plan tarifar;
 4. Legea 44/1994-privind drepturile veteranilor, vaduvelor de razboi și a invalizilor (art.16,lit.b);
 5. Legea 341/2004-Legea recunostintei fata de eroii martir (art.5,lit.K)
 6. Legea 448/2006 republicată - privind protecția și promovarea drepturilor persoanele cu handicap (art.23,alin.1,2,3);
 7. Fișa postului pentru controlorii de bilete și abonamente -atribuții și responsabilități;
 8. Codul de conduită etică al angajaților CTP Iași;
 9. Regulamentul Intern al CTP Iași- Cap.II Drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților;

Alte locuri de muncă

Posturi vacante de revizor tehnic

C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării a 3(trei) posturi vacante de revizor tehnic

Detalii

Posturi vacante de electricieni retea fir contact

ompania de Transport Public Iaşi organizează selectie

Detalii

Posturi vacante de lacatus mecanic (2 posturi) si electrician montator instalatii mijloace transport (2 posturi)

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie

Detalii

Anunt angajare inginer achizitii - profil electric/ energetic

C.T.P. Iaşi organizează selecție în perioada 26 - 28 octombrie 2022

Detalii

Anunt angajare inspector in domeniul securitatii si sănătătii in munca

C.T.P. SA Iaşi organizează selecție în vederea ocupării

Detalii

Anunt angajare lacatus mecanic si electrician retele electrice

Compania de Transport Public Iaşi organizează

Detalii

Anunt angajare inspector exploatare trafic

C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării postului vacant

Detalii

Anunt scolarizare in meseria de vatman

Compania de Transport Public Iaşi recrutează candidaţi pentru şcolarizare în meseria de vatman

Detalii

Inginer din cadrul Serviciului Tehnic

Detalii

Anunt angajare lacatus mecanic in cadrul Sectiei nr. 2

S.C.T.P. Iaşi organizează selectie,

Detalii

Anunt angajare electronist mentenanta echipamente tramvaie

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării postului vacant de

Detalii

Anunt angajare electricieni exploatare centrale si statii electrice

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de

Detalii

Anunt angajare electrician montator instalații electrice pe tramvaie; electrician întreținere și reparații; lacatuș mecanic;

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării

Detalii

Angajare vatmani si soferi de autobuz

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selecție în vederea ocupării posturilor vacante

Detalii

Anunt angajare mecanic utilaj, strungar universal, electricieni auto si mecanici auto

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante

Detalii

Anunt angajare lacatus mecanic, sudor electric si autogen, electricieni montatori instalatii electrice pe tramvaie

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Secţia nr.2-3 Tramvaie:

Detalii

Anunt angajare lacatus mecanic

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Secţia nr.4 Infrastructură:

Detalii

Post vacant de lucrator gestionar

C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării postului vacant de

Detalii

Posturi vacante de vatmani și şoferi autobuz

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selecție în vederea ocupării posturilor vacante de vatmani și şoferi autobuz.

Detalii

Anunt angajare tehnician echipamente de calcul si retele

C.T.P. Iaşi organizează selecție în perioada 26 – 28 octombrie 2021

Detalii

Anunt angajare inspector resurse umane – contract durata determinata

C.T.P. Iaşi organizează selectie în perioada 25 – 28 octombrie 2021

Detalii

Anunt angajare sudor electric si lacatus mecanic

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie

Detalii

Documente necesare la selectie scolarizare vatmani

Dosarul de înscriere la concurs se depune prin Registratura companiei

Detalii

Angajare electricieni exploatare centrale si statii electrice, electricieni montatori instalații electrice pe tramvaie, lacatuși mecanici

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de :

Detalii

Selectie in vederea ocuparii posturilor vacante de mecanic auto, lacatus mecanic, electrician auto

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Secţia nr.1 Autobuze:

Detalii

Posturi vacante de: electricieni, mecanici si lacatusi mecanici

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării următoarelor posturi vacante:

Detalii

Angajare inspector protectia mediului

C.T.P. Iași S.A. organizează selecție în vederea ocupării postului vacant de Inspector Protecția Mediului din cadrul Biroului SSM-SU-Protecția Mediului.

Detalii

Angajare soferi de autobuz

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de şoferi autobuz.

Detalii

Anunt angajare sef Serviciu Informatizare

ompania de Transport Public Iaşi organizează selectie în perioada 18.03 – 15.04.2021, în vederea ocupării postului vacant de..

Detalii

Anunt angajare revizori tehnici

C.T.P. Iaşi organizează selecție în vederea ocupării a trei posturi vacante de revizor tehnic

Detalii

Anunt angajare conducatori auto transport marfuri

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de conducători auto transport mărfuri.

Detalii

Anunt angajare sef coloana Sectia nr. 1

C.T.P. Iaşi organizează selectie în perioada 13-16 octombrie 2020, în vederea ocupării postului de..

Detalii

Anunt angajare Sectia nr. 4 infrastructura

Compania de Transport Public Iaşi organizează selecție în vederea ocupării posturilor vacante

Detalii

Selecție în vederea ocupării posturilor vacante de şoferi autobuz

Selecție în vederea ocupării posturilor vacante de şoferi autobuz

Detalii

Anunț şcolarizare în meseria de șofer autobuz

Compania de Transport Public Iaşi recrutează candidaţi pentru şcolarizare în meseria de șofer autobuz.

Detalii