TelVerde 0 800 110 427 *gratuit în rețelele mobile și Telekom
bg-picture

Unde vrei să ajungi?

Tarifele biletelor şi abonamentelor

În curs de actualizare

Prețurile titlurilor de călătorie valabile în zona urbană (zona municipiului Iași) afişate sunt valabile începând din 13 iunie 2022.
Biletele achiziţionate anterior acestei date rămân valabile până la 30 iunie 2022, inclusiv.
Noul plan tarifar se regăsește în H.C.L. nr. 189/30.05.2022.
Te rugăm să te asiguri că deţii un titlu de călătorie valid pe întreaga durată a călătoriei cu un mijloc de transport public aparţinând CTP Iaşi!
Copiii cu vârsta de până la 7 ani beneficiază de transport public gratuit.
Informaţii complete despre sistemul tarifar poţi afla accesând secţiunea Tarife -> Un nou sistem tarifar.

 

 

 

Bilet
1 călătorie
120 minute[5]
1 zonă[3]

 

3,00 lei

 

 

 

 

 

Bilet
2 călătorii
2 x 120 minute[6]
1 zonă[3]

 

6,00 lei

 

 

 

Bilet
1 călătorie
120 minute[5]
2 zone[4]

 

4,00 lei

 

 

 

 

 

Bilet
2 călătorii
2 x 120 minute[6]
2 zone[4]

 

8,00 lei

 

 

 

Abonament unic
zona 1[1]
30 zile

 

110,00 lei

 

 

 

Abonament unic
zona 2[2]
30 zile

 

40,00 lei

 

 

 

Abonament unic
2 zone[4]
30 zile

 

150,00 lei

 

 

 

 

Tarif întreg

 

 

Bilete

 • Bilet 1 călătorie, 120 minute[5], 1 zonă[3] / 3,00 lei
 • Bilet 2 călătorii, 2 x 120 minute[6], 1 zonă[3] / 6,00 lei
 • Bilet 1 călătorie, 120 minute[5], 2 zone[4] / 4,00 lei
 • Bilet 2 călătorii, 2 x 120 minute[6], 2 zone[4]8,00 lei
 • Set bilete 20 călătorii[7], zona 1[1] / 55,00 lei

Abonamente

 • Abonament unic, zona 1[1], 30 zile / 110,00 lei
 • Abonament unic, zona 2[2], 30 zile / 40,00 lei
 • Abonament unic, 2 zone[4], 30 zile / 150,00 lei
 • Abonament unic, zona 1[1], 7 zile / 30,00 lei
 • Abonament unic, zona 2[2], 7 zile / 20,00 lei
 • Abonament unic, 2 zone[4], 7 zile / 50,00 lei
 • Abonament unic, zona 1[1], 1 zi[8]12,00 lei
 • Abonament unic, 2 zone[4], 6 luni[9]550,00 lei
 • Abonament unic, 2 zone[4], 12 luni[9]1100,00 lei
 • Abonament la purtător, zona 1[1], 30 zile[9]250,00 lei
 • Abonament turist, zona 1[1], 3 zile / 30,00 lei

Tarif redus pentru elevi

 

Abonament gratuit elevi[10]

 • Abonament gratuit elevi, zona 1[1], 30 zile / gratuit
 • Abonament gratuit elevi orfani sau proveniţi din centrele de plasament, zona 1[1], 30 zile[9]gratuit
 • Abonament gratuit elevi Şcoala Gimnazială „Alecu Russo“ Iaşi, zona 1[1], 30 zile[9]gratuit

 

 

Tarif redus pentru studenţi

 

Bilete (preţ redus cu 50%)

 • Bilet 1 călătorie, 120 minute[5], 1 zonă[3] / 1,50 lei
 • Bilet 2 călătorii, 2 x 120 minute[6], 1 zonă[3]3,00 lei

Abonamente (preţ redus cu 50%)

 • Abonament unic, zona 1[1], 30 zile / 55,00 lei
 • Abonament unic, zona 2[2], 30 zile / 20,00 lei
 • Abonament unic, 2 zone[4], 30 zile / 75,00 lei
 • Abonament unic, zona 1[1], 7 zile / 15,00 lei
 • Abonament unic, 2 zone[4], 7 zile / 25,00 lei
 • Abonament unic, zona 1[1], 1 zi[8]6,00 lei

Abonament gratuit studenţi[10]

 • Abonament gratuit studenţi orfani sau proveniţi din centrele de plasament, zona 1[1], 30 zile[9]gratuit

 

 

Tarif redus pentru personalul din învăţământ

Abonamente (preţ redus cu 50%)

 • Abonament unic, zona 1[1], 30 zile / 55,00 lei

 

 

Tarif redus pentru donatorii de sânge

 

Abonamente[9]

 • Abonament unic, zona 1[1], 30 zile / 55,00 lei
 • Abonament unic, zona 1[1], 1 zi[8][11]gratuit
 • Abonament donatori de sânge elevi - studenţi, zona 1[1], 30 zile / gratuit

 

 

Tarif de călătorie special

 

 

 • pentru persoanele depistate în mijloacele de transport fără legitimaţie de călătorie valabilă / 50,00 lei

 

 

Elevii cu vârsta de până la 26 de ani din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat din municipiul Iași pot călători gratuit cu mijloacele de transport ale CTP Iași, conform HG nr. 435/28.05.2020.

Gratuitatea este asigurată beneficiarilor cu domiciliul în municipiul Iaşi pe întreaga durată a anului calendaristic, iar celor care locuiesc în afara municipiului Iași, doar pe durata studiilor, potrivit acelorași norme.

Pentru eliberarea abonamentului gratuit de la punctele de vânzare CTP Iași, beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente:

• carnetul de elev, vizat cu ștampilă pe anul în curs şi cu toate datele completate (nume, prenume, CNP, număr matricol, adresă), în cazul elevilor domiciliați în municipiul Iași;
• adeverință emisă de unitatea de învățământ, care atestă calitatea de elev înmatriculat la instituția respectivă, traseul de la unitatea de învățământ până în localitatea de domiciliu și dreptul de a beneficia de transport gratuit, în cazul elevilor domiciliați în afara municipiului Iași.

Abonamentul gratuit pentru elevi poate fi procurat și din aplicația 24pay, respectând procedura înregistrării prealabile a unităților școlare pe platforma dedicată instituțiilor de învățământ.
Informaţii complete pentru achiziţionarea abonamentului gratuit pentru elevi din aplicaţia mobilă 24pay sunt dispnibile în secţiunea Tarife -> 24pay - elevi.
Pe durata anului universitar, studenţii cu vârsta de până la 26 de ani înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în instituţiile de învăţământ superior acreditate din municipiul Iaşi beneficiază de legitimaţii de călătorie cu preţ redus cu 50%, care se eliberează pe baza legitimaţiei de student sau a adeverinţei emise de unitatea de învăţământ din municipiul Iaşi, valabile în anul universitar curent, însoţite de un act de identitate.

Studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi, Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi“ din Iaşi, Universităţii Naționale de Arte „George Enescu“ din Iaşi, Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa“ din Iaşi şi ai Universităţii de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad“ din Iași, care nu au împlinit încă 26 de ani, pot utiliza cardul ElStudIS şi/sau aplicaţia mobilă 24pay pentru a cumpăra bilete şi abonamente cu preţ redus (informaţii în secţiunile Tarife -> Cardul ElStudIS şi Tarife -> 24pay - studenţi).

Calitatea de beneficiar al titlurilor de călătorie cu preţ redus va fi dovedită în timpul controlului prin prezentarea legitimaţiei de călătorie şi a legitimaţiei de student valabile.

Reducerile menţionate sunt reglementate prin H.C.L. nr. 63/31.03.2016, 231/30.05.2018, 359/27.09.2019, 455/20.12.2019 şi 189/30.05.2022.
Dacă achiziţia de titluri de călătorie de la automatele de bilete şi abonamente ale CTP Iaşi nu se încheie cu succes şi este eliberat un voucher, acesta poate fi utilizat ulterior la un automat CTP Iaşi, o singură dată, pentru achiziţia de titluri de călătorie cu valoarea totală identică sau mai mare decât cea a voucherului sau se poate solicita restituirea contravalorii la casieria centrală a CTP Iaşi, din strada Silvestru nr. 5 (programul cu publicul este: luni, marţi, miercuri: 8:00 - 14:30, joi: 9:30 - 17:00, vineri 8:00 - 13:00).
Amplasarea automatelor CTP Iaşi este disponibilă în secţiunea Tarife -> Puncte de vânzare.

Dacă achiziţia de titluri de călătorie de la automatele de bilete şi abonamente EPIN nu se încheie cu succes şi este eliberat un voucher, acesta poate fi utilizat pentru restituirea contravalorii de către operatorii EPIN, apelând numerele de telefon 0758 28 17 56 sau 0751 24 24 86, zilnic, între orele 8:00 - 20:00.

[1] Zona 1 – municipiul Iaşi
[2] Zona 2 – localităţile aflate dincolo de limitele zonei 1
[3] 1 zonă – municipiul Iaşi sau localităţile aflate dincolo de limitele zonei 1
[4] 2 zone – municipiul Iaşi şi localităţile aflate dincolo de limitele zonei 1
[5] Valabil 120 de minute după validare
[6] Valabil câte 120 de minute după fiecare validare
[7] Fiecare bilet este valabil doar în mijlocul de transport în care a fost validat
[8] Valabil 24 de ore din momentul achiziţionării, inscripţionat pe tichet
[9] Se eliberează doar la casieria C.T.P. Iaşi din str. Silvestru nr. 5 (program de lucru: luni, marţi, miercuri: 8:00 - 14:30; joi: 9:30 - 17:00; vineri: 8:00 - 13:00)
[10] Se eliberează în condiţiile menţionate mai sus
[11] Gratuitatea se acordă doar în ziua donării