TelVerde 0 800 110 427 *gratuit în rețelele mobile și Telekom
bg-picture

Unde vrei să ajungi?

Interes public

Declarație privind bunuri primite cu titlu gratuit

În conformitate cu prevederile Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției, Compania de Transport Public Iași S.A. face cunoscut faptul că, în cursul anului 2021, nu s-au înregistrat bunuri primite cu titlu gratuit de către persoane din cadrul acesteia.

 

Solicitările privind eliberarea avizelor de către Serviciul Tehnic și dovezile plății acestora vor fi transmise în format electronic, la adresa de e-mail biroul.tehnic@sctpiasi.ro

Cerere aviz model CTP.pdf

 

Raport de evaluare pentru anul 2021 a implementării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public

raport_anul_2021_Legea_544_2001.pdf

 

Solicitarea informatiilor de interes public

1.Acte normative din domeniu :

      - Legea 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413

      - Normele de aplicare: HG nr. 123/2002: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34416

      - Legea reutilizarii informatiilor din institutiile publice: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/81689

      - Cerere eliberare informații interes public: CERERE

 

2. Responsabilul cu primirea solicitarilor in baza Legii 544/2001: Andreea Barna, e-mail: pr.barna@sctpiasi.ro

 

Achiziții

- scrisoarea de asteptari pentru S.C.T.P. IASI S.A., valabila începând cu anul 2022

- procedura de selecție și recrutare a directorului general SCTP Iași

- procedura de selecție și recrutare a directorului tehnic SCTP Iași

- procedura de selecție și recrutare a directorului economic SCTP Iași

- procedura de selecție și recrutare a directorului exploatare SCTP Iași

- anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru inchiriere bunuri 27.10.2020

- anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru inchiriere bunuri 17.09.2020

- anunt privind organizarea licitatiei publice deschise cu strigare pentru valorificare bunurilor ca deseuri nedezmembrate rezultate din casare

- servicii de selecție și recrutare a directorului tehnic SCTP Iași

- servicii de selecție și recrutare a directorului exploatare SCTP Iași

- servicii de selecție și recrutare a administratorilor SCTP Iași

- servicii de selecție și recrutare a directorului general SCTP Iași

- servicii de selecție și recrutare a directorului economic SCTP Iași 

- scrisoare de așteptări pentru S.C.T.P. Iași

 

Informații economice

Situatii financiare la 31.12.2016

Raport audit la 31.12.2016

Raportari contabile semestriale 2017

Situatii financiare la 31.12.2017

Raport audit la 31.12.2017

Declaratie nefinanciara 2017

Situatii financiare la 31.12.2018

Raportari contabile semestriale an 2018

Raport audit la 31.12.2018

Declaratie nefinanciara 2018

Situatii financiare la 31.12.2019

Raportari contabile semestriale an 2019

Raport audit la 31.12.2019

Declaratie nefinanciara 2019

Raportari contabile semestriale an 2020 

Situatii financiare la 31.12.2020

Declaratie nefinanciara 2020

Raport audit la 31.12.2020

Raportari contabile semestriale an 2021

Situatii financiare la 31.12.2021

Declaratie nefinanciara 2021

Raport audit la 31.12.2021

Raportul administratorilor anul 2021

Raportul administratorilor semestrul I 30.06.2022

Raportari contabile 30.06.2022

 

Rapoarte

Raport Comitetului de nominalizare si remunerare an 2016

Raport Consiliul de administratie an 2016

Raport Comitetului de nominalizare si remunerare an 2017

Raport Consiliul de administratie an 2017

Raport Comitetului de nominalizare si remunerare an 2018

Raport Consiliul de administratie an 2018

Raport Comitetului de nominalizare si remunerare an 2019

Raport Consiliul de administratie an 2019

Raport Comitetului de nominalizare si remunerare an 2020

Raport Consiliul de administratie an 2020

Raport Comitet de nominalizare si remunerare pentru anul 2021

Raport Comitet de audit pentru anul 2021

Raport Consiliu de administratie pentru sem. I anul 2021 

Raport Consiliu de administratie pentru sem. al II-lea anul 2021 

Raport Consiliu de administratie privind activitatea S.C.T.P.I. anul 2021

Raport Consiliu de administratie privind activitatea de administrare a S.C.T.P.I. anul 2021

Raport privind informatiile nefinanciare anul 2021

Raport privind evaluarea activitatii directorilor anul 2021

Raport Consiliu de administratie pentru sem. I anul 2022

Raport Consiliu de administratie pentru sem. II anul 2022

 

Cod de etică

Cod de etică

Plan de integritate

 

Declarația de politică în domeniul calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale

Declarația de politică în domeniul calității, mediului,sănătății și securității ocupaționale

 

Declarația privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a
Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020

Declarația privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020

 

Strategia de dezvoltare a 
SOCIETĂȚII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI S.A.

Strategia de dezvoltare a SOCIETATII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI S.A.

 

Regulament de organizare și funcționare a 
SOCIETĂȚII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI S.A.

Regulament de organizare și funcționare a SOCIETĂȚII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI S.A.

 

Politica de resurse umane

Politica de resurse umane

Organigrama CTP Iasi

 

Notificare privind prelucrarea datelor personale

Notificare privind prelucrarea datelor personale

 

Declarație privind bunuri primite cu titlu gratuit

În conformitate cu prevederile Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției, Compania de Transport Public Iași S.A. face cunoscut faptul că, în cursul anului 2019, nu s-au înregistrat bunuri primite cu titlu gratuit de către persoane din cadrul acesteia.